Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

TIỂU SỬ ÔNG PHẠM ĐÌNH TÂN

Tiểu sử

Nhà nghiên cứu Phạm Đình Tân, bút danh Từ Huệ, Lĩnh Việt, sinh ngày 15-1-1913 (Quý Sửu) tại Bảo Long - Mỹ Hà Mỹ Lộc - TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, không rõ năm mất.

Thuở nhỏ học ở trường Thành Chung Nam Định, gia nhập làng báo ở Nam Định, Hà Nội. Từng chủ trương tuần báo Thanh niên công giáo ở Nam Định, tuần báo Phụng sự ở Hà Nội, văn đàn Tinh Việt.

Sau năm 1954 di cư vào Nam, sáng lập và điều khiển tuần báo Văn Đàn và nguyệt san Lá thư xanh. Với cương vị văn đoàn trưởng Tinh Việt ngay từ năm 1945, ông thành lập và tổ chức một số giải thưởng văn học, sử học mang tên hai nhà văn lớn: Việt Nam và quốc tế. Đó là các giải: Trương Vĩnh KýLe Comte du Nouy.

Ông có chân trong Hội văn bút Việt Nam (Sài Gòn) và Phong trào trí thức công giáo Việt Nam Pax Romana.

-Trần Bắc Sưu Tầm-

Không có nhận xét nào: