Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Viết Về Mẹ


Viết về người Mẹ

Bài Viết vềề ngươười hay xuất hiện trong văn học, ca dao, tục ngưc Việt Nam, một kho tàng quí giá của dân tộc. Những nguồn tư liệu trên, khi nói hay viết vềề người mẹ, luôn đềề cao phẩn chất cũng như các đức tính đươược coi là nền tảng quan trọng của xã hội mà ngươời mẹ giữ một địa vị ưu thế đặc biệt.

"Con có Cha, có mẹ đểể,

Không ai ở lỗ nẻ mà lên"

Phi Long (Tu hội nhà Chúa)

Xin lỗi vì trục trặc kĩ thuật nên chưa đăng đầy đủ đươược

Không có nhận xét nào: