Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Thư phúc đáp của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam


Thư phúc đáp của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam gởi Ông Chủ Tịch UBND TP. Hà Nội V/v yêu cầu thuyên chuyển các Linh Mục Giáo xứ Thái Hà ra khỏi TP. Hà Nội
Lm. Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN

Văn Thư của Ông Nguyễn Thế Thảo


Không có nhận xét nào: